Purcari și Bostavan au pătruns pe piața monopolistă din NorvegiaPURCARI AND BOSTAVAN CONQUERED THE NORWEGIAN MONOPOLIST MARKET


După mai bine de 4 ani de negocieri, vinurile Purcari și Bostavan au ajuns în Norvegia. Sunt singurele vinuri moldovenești pe piața de acolo.

În Norvegia sunt 295 de magazine cu băuturi alcoolice, proprietate exclusivă a statului, iar din septembrie 2014, acolo pot fi găsite vinuri Purcari și Bostavan. Vinmonopolet este o rețea de magazine de stat cu drept exclusiv de a comercializa alcool cu procentaj mai mare decât 4,75%.

Monopolul a fost introdus în 1922 și are scopul de a limita consumul de alcool printre cetățenii norvegieni, dar și a evita dezvoltarea industriei alcoolice. Politica sa constă în impunerea unor taxe mari pentru alcool, dar și stabilirea unor reguli stricte de comercializare. Vinmonopolet își asumă responsabilitatea de a nu comercializa băuturi tari minorilor și persoanelor în stare de ebrietate vizibilă.

Moldova este puțin cunoscută ca țară în Norvegia, mai ales ca țară producătoare de vinuri de calitate, deci a fost necesar un efort maxim pentru a convinge specialiștii din Vinmonopolet că vinurile de Purcari sunt destoinice să fie oferite consumatorilor norvegieni afirmă Artur Marin, director comercial Purcari Winery.

Pentru a permite importurile în Norvegia, guvernul lor impune mai multe etape, printre care cel puțin un an experiență în domeniul HoReCa, adică restaurantele și hotelurile din Norvegia.

În rețeaua Vinmonopolet pot fi găsite 7 vinuri Purcari: Negru de Purcari, Cabernet Sauvignon de Purcari, Chardonnay, Merlot, Pinot Grigio, Pinot Noir și Sauvignon. Cel mai scump vin esteNegru de Purcari, cu prețul de 179,10 Kr, echivalentul a 406 lei moldovenești.

Cabernet Sauvignon de Purcari este preferatul norvegienilor. Vânzările cresc vertiginos, iar noi sperăm să cucerim definitiv piața consumatorilor de calitate din Norvegia și țările scandinave în general. Acum negociem cu Suedia, o țară cu o politică asemănătoare spune Artur Marin.

Dintre vinurile Bostavan, trei sunt în Vinmonopolet: Cabernet, Chardonnay și Saperavi. Prețul mediu al unei sticle este de 99,5 Kr sau 200 de lei moldovenești. Pe lângă rețeaua de magazine, Vinmonopolet are și un portal online, unde pot fi cumpărate vinurile: http://www.vinmonopolet.no/

Exportul în Norvegia este o performanță pentru Republica Moldova, în condițiile embargourilor impuse de Rusia asupra vinurilor moldovenești, dar și a crizei economice cu care se confruntă țara noastră.

Vinurile Purcari și Bostavan sunt singurele care reprezintă întreg spațiul românesc, așa cum România nu este prezentă pe piața vinicolă norvegiană. Vinăria Purcari și Bostavan exportă în peste 25 de țări ale lumii, printre care Cehia, Polonia, Marea Britanie, Olanda, China, SUA, Canada. 

English

After more than four years of negotiations, Purcari and Bostavan wines arrived in Norway. These are the only Moldovan wines on their market.

In Norway there are 295 liquor stores, exclusive state properties and since September 2014, there can be found Purcari and Bostavan wines.
Vinmonopolet is a state network of stores with exclusive right to sell alcohol with a percentage higher than 4.75%.

The monopoly was introduced in 1922 and aims to limit the consumption of alcohol among Norwegian citizens, but also to avoid alcohol industry development. The policy imposes high taxes on alcohol, and sets strict rules for marketing. Vinmonopolet assumes the responsibility not to sell strong drinks to minors and visibly intoxicated persons.

“Moldova is little known in Norway, especially as a country producing quality wines, so it was necessary a maximum effort to convince experts of Vinmonopolet that Purcari wines are diligent to be offered to Norwegian consumers”, says Artur Marin, Commercial Director of Purcari Winery.

The government of Norway authorizes wine imports after several steps, including at least one year experience in the HoReCa market, namely in restaurants and hotels in Norway.

In the Vinmonopolet network can be found 7 Purcari wines: Negru de Purcari, Cabernet Sauvignon de Purcari, Chardonnay, Merlot, Pinot Grigio, Pinot Noir and Sauvignon. The most expensive wine is Negru de Purcari with the price of 179.10 NOK or 19 €.

“Cabernet Sauvignon de Purcari is the favourite wine of Norwegians. Sales skyrocket, and we hope to definitively to conquer the consumers quality market in Norway and Scandinavia, in general. Now we hold negotiations with Sweden, a country with a similar policy”, says Artur Marin.

From Bostavan wines, we can find three of them in Vinmonopolet shops: Cabernet, Chardonnay and Saperavi. The average price of a bottle is 99.5 NOK or 11 €. Besides the network of shops, Vinmonopolet has an online shop where you can purchase wine: http://www.vinmonopolet.no/

The wine export in Norway is a performance for Moldova, considering the embargoes imposed by Russia on Moldovan wines, and the economic crisis our country is facing.

Purcari and Bostavan wines are the only one representing the entire Romanian space, as Romania is not present on the Norwegian wine market. Purcari and Bostavan export to over 25 countries, including the Czech Republic, Poland, UK, Netherlands, China, USA, Canada.