Vinăria Purcari a lansat vinul ”Maluri de Prut”PURCARI WINERY LAUNCHES "MALURI DE PRUT" WINE


În data de 27 martie, Vinăria Purcari a lansat vinul ”Maluri de Prut”. Noul produs a reunit într-un cupaj inedit două soiuri autohtone de pe ambele maluri ale Prutului: Fetească Neagră din România și Rară Neagră din Republica Moldova. Purcari ”Maluri de Prut” este disponibil în ediție limitată de 19,990 sticle.

Sub aspect vinicol, “Maluri de Prut” continuă seria de noi lansări marca Purcari, centrate pe soiuri autohtone regiunii. Feteasca Neagră este cunoscută din perioada dacică, fiind găsite semințe ale acestui soi cu o vechime de circa 2000 de ani. Se presupune că locul de origine al acestui soi este lunca Prutului, în jurul localității Uricani, actualul județ Iași. Feteasca Neagră are o tipicitate aparte, cu un nas bine evidențiat, dominat de coacăză neagră, scorțișoară și prune uscate. În gust predomină murele și alte fructe de pădure. Rara Neagră, la rândul său, este un soi de referință pentru Purcari, iar nasul aduce în evidență note fine de ciocolată, cireșe și prune, și un gust catifelat, cu nuanțe de rodii, fructe uscate și vanilie. Vinurile se îmbină de minune într-un cupaj bine echilibrat, o horă armonioasă a celor două cele mai ilustre soiuri roșii autohtone.

Pe lângă aspectul vinicol, “Maluri de Prut” este un manifest pentru o mai mare apropiere între oameni, într-o lume care e tot mai mult dominată de înstrăinare, conflicte și polarizare. Simbolic, în acest an celebrăm aniversarea a 25 de ani de la Podul de Flori, care le-a permis pentru prima dată cetățenilor din Moldova să treacă fără acte în România. În acest context, a fost lansată pagina www.malurideprut.md, prin intermediul căreia, fiecare dintre noi are posibilitatea  să trimită un mesaj personalizat și o sticlă de Purcari pe celălalt mal al Prutului, primind alta în schimb.

”Sunt mândru de acest vin care celebrează două soiuri autohtone cu un potențial enorm pe plan internațional. Pot face pentru noi ce a facut Shiraz-ul pentru Australia și Malbecul pentru Argentina. Dar pe langă aspectul pur vinicol, „Maluri de Prut” are o conotație simbolică foarte importantă pentru mine și aduce în prim plan niște valori și idei la care țin foarte mult”, susține Victor Bostan, CEO Vinăria Purcari.

Pentru identificarea celei mai reușite imagini care să ilustreze vinul ”Maluri de Prut”, Vinăria Purcari a apelat la 12 pictori tineri din Republica Moldova. Tabloul a fost ales în urma voturilor acordate online, într-o premieră de crowdsourcing de acest gen. Opera selectată aparține lui Andrei Șimanschi, un tânăr din Chișinau.

”Atunci când am pictat această lucrare, m-am gândit să redau acel moment, în care oamenii se țin de mâini și sunt legați prin ceva sfânt, prin tradiții și obiceiuri străvechi, prin dragostea de patrie.  Toți se unesc într-un dans popular definit de sentimente și emoții puternice”, a declarat Andrei Șimanschi, autorul tabloului ”Maluri de Prut”.

Cu această ocazie, Vinăria Purcari a lansat și un spot de promovare. La baza spot-ului este piesa ”Cântă cucu-n Bucovina”, interpretată de locuitori din Chișinău, Cernăuți, Iași și Alba Iulia. 

 English

On 27th of March, Purcari Winery launched "Maluri the Prut" wine. The new product has brought together a unique blend of two indigenous varieties from both sides of the river Prut: Fetească Neagră from Romania and Rara Neagră from Republic of Moldova. Purcari "Maluri the Prut" is available in a limited edition of 19,990 bottles.

In terms of wine, "Maluri the Prut" continues the series of new launches, centered on indigenous regional varieties. Feteasca Neagră is known since the Dacian period, as the found seeds of this variety are 2,000 years old. It is assumed that the origin of this variety is the meadow of river Prut, around the village Uricani, currently Iasi county. Feteasca Neagră has is a special type of grapes, with a good pointed fragrance, dominated by black currant, cinnamon and dried plums. The prevailing taste come from blackberries and other berries. Rara Neagră is a sort of reference for Purcari and the nose brings out fine notes of chocolate, cherries and plums, and a velvety taste, with notes of pomegranate, dried fruits and vanilla. Both wines combine perfectly in a well balanced blend, a harmonious dance of the two most illustrious native red varieties.

Aside the wine terms, "Maluri the Prut" is a manifesto for greater proximity between people, in a world that is increasingly dominated by alienation, conflict and polarization. Symbolically, this year we celebrate the 25th anniversary of the Bridge of Flowers (Podul de Flori), which allowed for the first time to the citizens of Moldova to pass the Romanian border without any identity documents. In this context, it was launched www.malurideprut.md webiste, through which each of us has the opportunity to send a personalized message and a bottle of Purcari on the other side of the river Prut, receiving one in return.

"I'm proud of this wine that celebrates two local varieties with tremendous international potential. I can do for us what did Shiraz for Australia and Malbec for Argentina. But besides wine’s specifications, "Maluri the Prut" has a very important symbolic connotation for me and brings to the front some values ​​and ideas for which I care very much", says Victor Bostan, CEO of Purcari.

In order to identify the most relevant image that illustrates the wine "Maluri the Prut", Purcari contacted 12 young artists from Moldova. The best painting was chosen via an open online voting, a premier way of choosing first of its kind. The selected painting belongs to Andrei Șimanschi, a young painter from Chisinau.

"When I painted this work, I was thinking to portray the moment when people are holding hands and are bounded by something sacred, through ancient traditions and customs, by the love of to the country. All join in a folk dance defined by strong feelings and emotions", said Andrei Șimanschi, author of the "Maluri de Prut" painting.

On this occasion, Purcari has launched a promotional video. The music is based on the folk song "Cântă cucu-n Bucovina", sang by citizens of Chisinau (Moldova), Chernivtsi (Ukraine), Iasi and Alba Iulia (Romania).