Purcari lansează serviciul WineDrone - Gluma de 1 ApriliePURCARI LAUNCHES WINE DRONE DELIVERY – APRIL 1st JOKE


În premieră mondială, Vinăria Purcari lansează, începând de astăzi, serviciul WineDroneTM – livrarea vinurilor prin intermediul dronelor aeriene. Este un proiect-experiment, care urmează a fi testat pentru început în Republica Moldova, România și Ucraina – urmând extinderea pe piețele principale de export în cazul feedback-ului pozitiv din partea clienților pilot.

Pentru început, serviciul se va limita la maxim 3 sticle de 0.375 L per livrare, pentru a respecta capacitatea de transport a dronelor Uber Lirpa I, contractate pentru acest scop. În perioada de testare, livrările vor fi făcute gratis.

“Piața de vin este una extrem de competitivă. Trebuie să inovezi necontenit pentru a crea plus-valoare și puncte de diferențiere care ar fi apreciate de consumatori. Pe langă inovațiile ce țin de vinul propriu-zis, nu putem ignora evoluțiile în paradigma consumului – trăim în epoca Uber-izării serviciilor, când consumatorii își doresc totul acum și aici, la maxim 3 click-uri distanță”, comentează Victor Bostan, CEO Vinăria Purcari.

Serviciul WineDroneTM este accesibil în varianta web și mobile-web, prin intermediul http://winedrone.purcari.md, urmând lansarea aplicațiilor native pentru iOS și Android. Comanda poate fi efectuată în mai puțin de 30 de secunde, iar livrarea se face  timp de o oră. Pentru început, aria de acoperire a serviciului este de maxim 10 km în raza orașelor pilot. Achitarea se face în prealabil prin card bancar.

Vinăria Purcari are o tradiție frumoasă de inovații ce țin de sfera aeronautică, lansând acum un an o cooperarecu NASA, proiectul Purcari Zero Gravity, care a fost furnizorul selectat pentru programul de cercetare al efectelor vinului în spațiu.

“Am identificat 3 segmente principale de consum, pentru care WineDroneTM credem că va avea o relevanță maximă: (1) Picnic, (2) Cină romantică și (3) Impresionează-ți prietenii. Ca grup demografic, ne axăm pe tineri, care sunt mai des consumatori de bere și mixuri.  Avem un target de vânzari foarte agresiv pentru acest an și echipa comercială este determinată să maximizeze potențialul fiecărui segment. În plus, este un proiect de imagine foarte important, care sperăm că ne va permite să deschidem uși către importanți distribuitori și retaileri globali”, comentează Artur Marin, Director Comercial Vinăria Purcari.

Marcel Grăjdieru, Director General Romania: “Întotdeauna ne gândim ce putem face mai mult pentru a satisface consumatorii noștri, cărora le suntem enorm de recunoscători pentru că aleg anume vinurile de Purcari. Sperăm prin WineDroneTM să le aducem un plus de utilitate, dar și un extra… zâmbet”.

English

Starting today, Purcari presents the World Premiere launch of WineDroneTM service - wine delivery through aerial drones. It is an experimental project, first to be tested in Republic of Moldova, Romania and Ukraine – with a  further expansion on key markets in case of positive feedback from pilot customers.

For starters, the service will be limited to a maximum of 3 bottles of 0.375 L per delivery, in order to meet the transport capacity of drones Uber Lirpa I, contracted for this purpose. During testing, deliveries will be made for free.

"The wine market is extremely competitive. You must constantly innovate to create added value and differentiation points that would be appreciated by consumers. Besides innovations related to the wine itself, we cannot ignore developments in the paradigm of consumption - we live in the era of Uber-ization of services when consumers want everything now and here, within 3 clicks away,", comments Victor Bostan, CEO of Purcari Winery.

WineDroneTM service is accessible on internet and mobile-web version on http://winedrone.purcari.md, following the launch of native applications for iOS and Android. The order can be performed in less than 30 seconds, and the delivery takes one hour. For starters, the service coverage is within 10 km radius of pilot cities. The payment is made in advance through credit card.

Purcari Winery has a nice tradition of innovations related to the aeronautics field. Last year it launched the project Purcari Zero Gravity in cooperation with NASA, Purcari being the selected supplier for the research program of wine effects in space.

"We have identified three main segments of consumption for which we believe that WineDroneTM  will be of a high relevance: (1) Picnic (2) Romantic dinner and (3) Impress your friends. Our target audience are young people, who often consume beer and mixes. We have a very aggressive sales target for this year and the sales team is determined to maximize the potential of each segment. In addition, it is a very important image project, which we hope will allow us to open the doors to major global distributors and retailers", commented Artur Marin, the Commercial Director of Purcari.

Marcel Grajdieru, General Manager Romania: "We always think we can do more to satisfy our customers, to whom we are enormously grateful for choosing Purcari wines. Through WineDroneTM service we hope to be more useful and bring an extra smile...